Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /web/htdocs4/euforkaeu/home/www/wp-content/themes/euforka/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Za (národními) parky

David Broul

Kromě toho, že dnes slaví své 80. narozeniny geniální Bob Dylan, k čemuž mu srdečně gratulujeme a posíláme přes oceán euforku, Evropa si rovněž připomíná, že její území je protkané hustou sítí přísně chráněných teritorií se vzácnou biosférou. Právě na 24. května totiž připadá Evropský den (národních) parků.

S myšlenkou Evropského dne parků (European Day of Parks, EDP) přišla organizace EUROPARC Federation zabývající se mezinárodní ochranou přírody, především ve formě zvláště chráněných území většího rozsahu. A o to dnes jde: 24. květen má připomenout význam správně koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu a propagovat smysl zřizování takových území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní a historické dědictví.

Nejde pouze o národní parky; mezi velkoplošná chráněná území náleží i chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, biosférické rezervace (vyhlašované UNESCO) a územní soustavy NATURA 2000. Ale my si dnes připomeneme především národní parky: v Evropě jich je na 400, nejvíce pak ve Skandinávii (ve Finsku či Norsku okolo 40 v každé zemi). Žádný národní park nemá logicky Vatikán, pak Monako a možná překvapivě Lucembursko. A my v Česku máme 4 národní parky.

Nejstarším NP je Krkonošský národní park známý pod akronymem KRNAP. Za dva roky, 17. května, budeme slavit již 60 let od jeho vyhlášení! Zaplaťbůh za to – díky této dlouhodobé ochraně můžeme být vděční za výjimečně zachované přírodní bohatství zvící například arkto-alpínskou tundru, čečetku zimní, vysokohorskou havez česnáčkovou nebo zákonem chráněný hořec tolitovitý, který je ikonicky znázorněn v samotném logu KRNAPu.

Pak tu máme rozlohou největší NP, Národní park Šumava. Se svými 69 030 hektary je skoro dvakrát rozsáhlejší než území KRNAPu a namísto lesuprosté tundry nabízí především slatě, rašeliniště a karová jezera. Až tam budete, rozhodně nesmíte vynechat Chalupskou slať, řeku Vydru a Kašperk. A kdyby se vám zdál Kašperk nějaký hodně povědomý, pomněte na Petronela a Uriáše 😉

Nejmenší z NP, Národní park Podyjí, je dosud jediným moravským národním parkem. Vzhledem k přírodnímu bohatství Moravy a Slezska je to škoda… Za měsíc a kousek, 1. července, oslavíme 30 let od jeho vyhlášení. Jak už název napovídá, park se rozkládá podél toku Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů… Víte co? To si dejte na kole a kochejte se.

Nejmladším NP je Národní park Česk   é Švýcarsko vyhlášený před 21 lety, 1. ledna 2000. Jestli jste tam nebyli, zajeďte. Právě České Švýcarsko se pyšní největší pískovcovou skalní bránou v Evropě, Pravčickou bránou, která se stala i symbolem NP. Pokud milujete skály, lezení, stoupání, šplhání – České Švýcarsko je pro vás jako stvořené! V okolí Jetřichovic se přímo vyžijete. A jestli se chcete chvilku cítit jako princezna Krasomila nebo král Miroslav, nedaleko se nachází slavná čedičová Panská skála. Spadá sice již pod správu CHKO České středohoří, ale i chákáóčka si přece v rámci EDP připomínáme, není-liž?

Tak hurá do přírody a chovejte se k ní s maximální úctou!

 

zdroj: https://www.facebook.com/341804836454660/posts/812143922754080

Grafika: Jakub Janega

Kontakty info@euforka.eu

Koordinátor projektu

David Broul
student UP

Garant projektu

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy UP

Garant projektu

Mgr. Michaela Jendřejková
vnější vztahy UP

Copywriting a sociální sítě

Anna Hovorková,
studentka UP

Copywriting a sociální sítě

Anna Vytřísalová
studentka UP

Garant copywriting a soc. sítě

Mgr. Vojtěch Duda
vnější vztahy UP

Grafické práce

Jakub Janega
student UP