Green Deal Proposal

Dobrá zpráva pro přírodu 🌲 i naší republiku 🇨🇿!
Že chce EU dosáhnout klimatické neutrality, o tom jsme již informovali. Stejně tak jako desítky jiných médií. Některé z nich upozornily na fakt, že takový přechod není levná záležitost. A to i pro náš stát. A proto přišel na řadu nový investiční plán pro zelenou transformaci regionů!
Na procesu transformace bude muset pracovat každý stát, každý region i odvětví, ale pro některé to bude složitější než pro jiné. Součástí plánu je tedy i mechanismus pro spravedlivou transformaci, který zajistí, že přechod ke klimaticky neutrální ekonomice bude spravedlivý a nikdo potřebný nezůstane bez pomoci. A tak se Česko stalo součástí tohoto nového investičního plánu a na nové změny získá víc než 580 milionů eur! Bude tak čtvrtým největším příjemcem.
Cílem tohoto plánu ale není jenom finanční podpora. Investiční plán mobilizuje veřejné investice a pomůže získat soukromé finanční prostředky. K tomu nejvíce využije fond InvestEU, investice by díky tomu mohly dosáhnout nejméně jednoho milion eur.

zdroj: https://www.facebook.com/341804836454660/posts/517208515580957

Kontakty info@euforka.eu

Koordinátorka projektu

Anna Hovorková,
studentka UP

Garant projektu

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy UP

Garant projektu

Mgr. Michaela Šuhajová
vnější vztahy UP

Copywriting a sociální sítě

Anna Vytřísalová
studentka UP

Garant - copywriting a soc. sítě

Mgr. Vojtěch Duda
vnější vztahy UP