Erasmus jede! Jedete taky? Pokud studujete a uvažujete o cestě za zahraniční zkušeností, možná je …

Erasmus jede! Jedete taky? 🧭🧳

Pokud studujete a uvažujete o cestě za zahraniční zkušeností, možná je pravý čas se teď rozhoupat – nejvíc vysokoškolských kateder v Česku má krajní termíny pro podání přihlášek na Erasmus+ nastavené právě na měsíc únor. A pokud jste třeba „jen“ rodiči studenta, měli byste ho či ji k cestě na Erasmus motivovat. Změní jim to život! Nebo aspoň přístup k němu.
Jak?
Statisticky značně. 📊

Před pár týdny byla vydána finální výroční zpráva o Erasmu v r. 2018. A je to příjemné čtení. Největší evropský program studentských mobilit, pojmenovaný po rotterdamském učenci, publikoval mimo jiné z̲á̲v̲ě̲r̲y̲ ̲s̲t̲u̲d̲i̲í̲ ̲o̲ ̲p̲ř̲í̲n̲o̲s̲u̲ ̲z̲a̲h̲r̲a̲n̲i̲č̲n̲í̲h̲o̲ ̲s̲t̲u̲d̲i̲a̲ ̲n̲a̲ ̲p̲r̲o̲f̲e̲s̲n̲í̲ ̲ž̲i̲v̲o̲t̲ ̲a̲b̲s̲o̲l̲v̲e̲n̲t̲ů̲. Vyplývá z nich například to, že:
★ Absolventi Erasmu napříč EU mají v porovnání s „nemobilními“ spolužáky o 50% nižší pravděpodobnost, že budou mít během prvního roku po dokončení studia problém sehnat práci. U studentů ze zemí na východě EU (včetně ČR) je to dokonce 83%! 💪
★ V průměru 70% absolventů Erasmu 5-10 let po ukončení studia d̲o̲s̲a̲h̲u̲j̲e̲ ̲ v zaměstnání n̲a̲ ̲v̲e̲d̲o̲u̲c̲í̲ ̲(̲m̲a̲n̲a̲ž̲e̲r̲s̲k̲é̲)̲ ̲p̲o̲z̲i̲c̲e̲. U vysokoškoláků, co zahraniční studium neabsolvovali, je to jen 41%. *Opět se jedná o statistiky z východního regionu EU.
★ Psychologické testy u studentů prokázaly, že absolvování Erasmu má pozitivní dopad na řadu osobnostních vlastností – vede ke zvýšení tolerance (potažmo schopnosti se adaptovat na nezvyklé prostředí), uvážlivosti (schopnosti přesněji odhadnout své silné i slabé stránky), zvídavosti, sebevědomí a schopnosti rychle činit racionální rozhodnutí. Všechny tyto rysy jsou vysoce ceněné u velké většiny lukrativních zaměstnavatelů.
☆ Perlička: Absolventi Erasmu si statisticky mnohem častěji najdou ž̲i̲v̲o̲t̲n̲í̲ ̲p̲a̲r̲t̲n̲e̲r̲y̲ ̲č̲i̲ ̲p̲a̲r̲t̲n̲e̲r̲k̲y̲ ̲o̲d̲l̲i̲š̲n̲é̲ ̲n̲á̲r̲o̲d̲n̲o̲s̲t̲i̲. V naší části EU si cizince či cizinku v průměru bere 10% vysokoškoláků. Mezi absolventy Erasmu je to ale celých 27%! Být „erasmákem“ (nebo ho mít v rodině) tedy znamená i další výhody – třeba to, že další generace dětí bude pravděpodobněji od malička ovládat nejméně dva jazyky. ✌️

———
★ Chcete vědět víc? Zmiňovanou výroční zprávu a další zajímavé statistiky v plném znění najdete zde:
►► bit.ly/erasmus-stats-2020 ★☆
———

🇬🇧 ⚠️ U̲p̲o̲z̲o̲r̲n̲ě̲n̲í̲: Nejvyšší čas chytit příležitost za pačesy nastává v případě, že vás láká možnost studia v Británii. Pro zbytek roku 2020 se již britské úřady zavázaly, že všechny Erasmy proběhnou „po staru“. Po ukončení přechodného období Brexitu je však jakékoliv pokračování mobilit nejisté. Nechceme malovat čerty na zeď, ale jak praví dobré britské rčení „Better safe than sorry.“ Tak jeďte dokud to jde! ✈️

☆ O aktuálním stavu Erasmů v Británii vydalo zprávu Ministerstvo školství, zde: ► bit.ly/eramus-brexit_cz-uk

zdroj: https://www.facebook.com/341804836454660/posts/530995147535627

Kontakty info@euforka.eu

Koordinátorka projektu

Anna Hovorková,
studentka UP

Garant projektu

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.,
prorektor pro vnější vztahy UP

Garant projektu

Mgr. Michaela Šuhajová
vnější vztahy UP

Copywriting a sociální sítě

Anna Vytřísalová
studentka UP

Garant - copywriting a soc. sítě

Mgr. Vojtěch Duda
vnější vztahy UP